E-faktura - Feiring

E-faktura

Feiring AS med sine avdelinger og datterselskap er registrert som mottakere av faktura i ELMA-registeret. Vi ønsker med dette å anmode våre leverandører om å sende fremtidige fakturaer elektronisk på EHF-format.

Hvis ditt fakturasystem ikke kan produsere og utstede EHF-fakturaer, så finnes det nettbaserte fakturaportaler hvor man kan registrere sin faktura og få den sendt videre til mottaker i EHF-format.

Den elektroniske adressen som skal benyttes ved innsending av EHF-fakturaer, er våre organisasjonsnummer:

Feiring Bruk AS943 142 947
Bjønndalen Bruk AS917 572 771
Grefsrud AS912 071 723
Hadeland Pukkverk AS941 312 373
Hjera Pukkverk AS981 878 930
Feiring Asfalt AS886 282 842
TenTex AS989 411 624
Feiring Nord AS994 660 187
Feiring Vestfold AS997 876 253
Feiring Miljø AS988 784 338

Krav til faktura

  • Faktura merkes med avdeling og kontaktperson. Dersom det er oppgitt en bestillingsreferanse/PO/prosjektkode, skal denne alltid påføres fakturaen.
  • Feiring forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke oppfyller våre krav. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader ved forsinket betaling i slike tilfeller.
  • Fremsendelse av fakturaer pr. e-post kan unntaksvis skje til e-postadressen: faktura@feiring.no. I disse tilfellene skal det kun sendes én faktura pr e-post og fakturanummeret må stå i emnefeltet. Eventuelle vedlegg/bilag i PDF format skal inkluderes.