Et grundig samarbeid - Feiring

Et grundig samarbeid

Masseforvaltning i et større perspektiv.

Som en av landets fremste aktører på masseforvaltning ønsker vi å komme i kontakt med deg som er grunneier. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om muligheter for din eiendom.


Oslo og Viken har nærmere 2 millioner innbyggere. Dette tilsvarer 36,2 prosent av Norges befolkning.

For å kunne møte fremtidens kommunikasjonsbehov og befolkningsvekst, vil det i årene som kommer bli gjennomført en rekke spennende infrastrukturprosjekter i regionen. Noen er allerede påbegynt, andre ligger fortsatt på tegneblokken. Utbyggingen medfører omfattende behov for håndtering av overskuddsmasser.

De neste fem til ti årene regner man med at man må kjøre ut 40 millioner tonn masser fra hovedstaden. Samtidig mangler det områder til å ta imot disse massene.

Massemottak kan resultere i samfunnsnyttige formål som utvidelse av jordbruksareal, former grunnen til nye industri- og boligfelt, støyvoller, rassikring, golfbaner eller skibakker. Akkurat nå bidrar vi blant annet til utbyggingen av Marikollen skianlegg i Rælingen kommune.

Vår kompetanse, din trygghet

Feiring Miljø har mangeårig erfaring og solid kompetanse innenfor masseforvaltning. Sammen med våre samarbeidspartnere tar vi årlig imot 1,8 million tonn rene gravemasser. For deg som grunneier betyr det trygghet om at alt går riktig for seg.

For grunneiere innebærer et samarbeid med oss:

  • Økt verdi på ditt areal
  • Vi bekoster og håndterer regulering opp mot myndigheter
  • Samarbeid med eksperter som geologer
  • Minimal innsats fra din side, fra prosjektets start til slutt
  • Ingen investeringer for grunneier
  • Grundig etterarbeid av massene gjennom hele prosessen
  • Et samarbeid med en seriøs aktør

Bruksområder