Krav til levering av masser - Feiring

Krav til levering av masser

Krav til levering av rene gravemasser miljøklasse 1 til våre massemottak

Ved levering av rene gravemasser til våre massemottak stiller vi krav til kundene om dokumentasjon.
Dette er for å sikre at massene vi tar imot ikke inneholder noen form for forurensning og er innenfor kravene til tilstandsklasse 1.

  • Dokumentasjon må være innlevert og godkjent før levering av massene starter.
    For små prosjekter som ligger i områder der det er uberørt grunn krever vi en forenklet miljørapport m/analyseresultater av massene. For andre prosjekter krever vi full miljørapport.
  • Alle massene skal være innenfor tilstands klasse 1, det vil si at massene skal være fri for forurensning som: Søppel, asfalt, olje, diesel, jern, betong, tre, plast osv.
  • På mottakene vil det bli utført registrering og fotografering av hvert enkelt lass før levering.
  • Det vil være visuell kontroll og bli tatt stikkprøver som analyseres.
  • Ved avvik av gjeldende krav vil leveransen bli avvist. Hvis masser med avvik er blitt levert (tippet av bilen) må massene hentes i retur av kunde.

Prosjektregistrering for innlevering av fyllmasser.
Tiltakshavers ansvar ved bygge- og gravearbeider (Miljødirektoratet).
Oversikt over tilstandsklasser.