Kvalifisering av leverandører - Feiring

Kvalifisering av leverandører

Krav til leverandører

I Feiring er det viktig med trygge og levedyktige samarbeidspartnere som forstår våre utfordringer, våre behov og de krav vi må forholde oss til i hverdagen. Feiring er selv leverandør til viktige, samfunnskritiske oppdragsgivere. Bærekraft, miljø, økonomisk stabilitet og forutsigbarhet er derfor viktige fokusområder for å sikre våre forpliktelser omrømme over tid. For å sikre at våre leverandører har evne til å gjennomføre en kontrakt eller leveranse, vil vi i Feiring stille krav til leverandøren. Feiring forbeholder seg retten til å etterspørre og å kreve utvidede sertifiseringer i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Kvalifisering i StartBANK

I de fleste tilfeller vil Feiring stille krav om at en leverandør er kvalitetsgodkjent i et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg- og anleggsbransjen i Norge.

StartBANK, som driftes av Achilles Systems, er et felles leverandørregister for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). Formålet er å bidra til at det benyttes seriøse leverandører i vår bransje, og at potensielle leverandører til Feiring kan konkurrere på like vilkår.

StartBANK har samlet offentlig informasjon knyttet til lovpålagte krav, registrering i ulike offentlige registre og ansvarsrett. I tillegg viser StartBANK informasjon om bedriftens økonomiske situasjon. All informasjon oppdateres fortløpende.

Mer informasjon om registrering i StartBANK finner du her

HMS / Internkontroll

Alle norske virksomheter er pålagt ved lov å følge bestemmelsene i internkontrollforskriften. Forskriften pålegger virksomheten å fastsette mål for HMS-arbeidet. Videre skal virksomheten utarbeide tiltaksplaner, fordele ansvar, oppgaver og myndighet, samt etablere et system for forebygging og oppfølging av eventuelle uønskede hendelser som kan relateres til helse, miljø og sikkerhet.

I Feiring har vi en langsiktig målsetning om null skader knyttet til vår virksomhet. Våre leverandører skal legge vekt på å selv ha en sikker og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, og vi stiller som krav at internkontrollforskriften overholdes. Retningslinjer for HMS, ytre miljø og kvalitetssystem finner du her.

Miljøsystem

Feiring vil komme til å stille som krav at våre leverandører kan dokumentere at de arbeider aktivt med å redusere negative påvirkninger på det ytre miljø i sin virksomhet.

-EN ISO 14001: 2015 (eller tilsvarende) er en standard som fokuserer på miljø og bærekraft. Gjennom en slik sertifisering, vil vi sikre oss at våre leverandører er mindre eksponert for å gjøre miljømessige overtramp, samtidig vil det redusere Feiring sitt miljøavtrykk gjennom et bevist forhold til utslipp og energiforbruk i leverandørkjeden.

Kvalitetssystem

Feiring er opptatt av å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomhetens produksjon. Selskapet foretrekker derfor å kjøpe fra leverandører som har etablert systemer for kvalitetsstyring (ISO 9000 og 14000 serien, eller tilsvarende). Videre skal leverandørene kunne dokumentere at definerte kvalitetskrav inngår som en naturlig del av virksomhetens aktiviteter.