Agb – Asfalt grus betong

Om Agb – Asfalt grus betong

Den vanligste typen asfalt, som egner seg godt på gårdsplasser, fortau og gang/sykkelveger samt lavtrafikkerte veier. Kan også brukes på mindre parkeringsplasser for biler. Agb skiller seg fra Ab masser ved at det stilles mindre strenge krav til steinmaterialets art og gradering, og at det brukes et mykere bindemiddel. Mykere bindemiddel som brukes i Agb massen gjør at dekket blir noe mer fleksibelt og tåler mer i forhold til for eksempel telehiv.

Produktnummer: 83000000
Salgsenhet: Tonn

Lagerstatus og pris

  Lørenskog asfalt
På bestilling
Lagerstatus:
På bestilling
 
Åpningstider
Mandag-onsdag 06:00 - 15:30
Torsdag-fredag stengt/vedlikehold
Vi kjører to produksjoner per dag i januar, februar og mars.
Produksjon kl 06:30 er for bestillinger mottatt frem til kl 07:00
Produksjon kl 12:00 er for bestillinger mottatt frem til kl 12:00
Annen produksjon gjøres etter avtale.