Strøsingel 2/4 mm - Feiring

Strøsingel 2/4 mm

Om Strøsingel 2/4 mm

Strøsingel 2/4 mm egner seg for strøing, men brukes også som underlag for heller, belegningsstein og brostein. Strøsingel 2/4 mm er dyrere og mer arbeidskrevende enn stensand 0/4 mm men gir et mer langvarig resultat og drenerer vann.

Produktnummer: 24
Salgsenhet: Tonn

Lagerstatus og pris

Dette produktet er for tiden ikke tilgjengelig hos noen av våre avdelinger.