Bjønndalen Skianlegg - Feiring

Bjønndalen Skianlegg

Feiringfondet støtter Gjelleråsen IF med steinmasser til videreutvikling av Bjønndalen skianlegg. I 2020 ble massene benyttet til utbedring av løypetraseen i Hagenbakken, til skileikområdet på stadion samt til nytt lagerbygg for idrettslagets utstyr. Prosjektet har bidratt med verdier til befolkningen i søndre Nittedal.

Løypetrase

Denne delen av løypetraseen i Hagenbakken har alltid vært et problem, og området krever mye snø før man kan lage skiløyper. Her ble hele trasen rensket for jord og fylt opp med sprengstein/maskinkult. Deretter ble det lagt på jord, slik at trasen igjen får et naturlig utseende.

Lagerbygg

Det gamle lagerbygget var et blikkskur fra tidlig åttitall. Det nye, større lagerbygget ble etablert gjennom sommeren og oppbyggingen ble gjort med steinmasser fra Feiring Bruk.