Erkeengler - Lekepark ved Sørlihavna - Feiring

Erkeengler – Lekepark ved Sørlihavna

«Erkeengler» er en ideell stiftelse i Lørenskog som ble etablert etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), brått ble revet bort i Lørenskog den 19. juli 2020. Barnas far, familie og en nær venn står bak minnefondet. Stiftelsen skal hedre guttene og gi dem evig liv gjennom bidrag til nærmiljøet.

Feiring har inngått en 2-årig sponsoravtale med Erkeengler, med støtte av materialer og kontanter. Formålet er å tilrettelegge for, og bidra til, at barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg, til å støtte og finansiere medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for barn fra lavtlønnede familier. Stiftelsen ønsker på sikt  å gjennomføre prosjekter i hele landet, men det er naturlig å fokusere på Lørenskog og Rælingen i starten gitt barnas tilhørighet til disse to kommunene.

Første prosjekt Feiring støtter er bygging lekepark på Sørlihavna. Parken er planlagt ferdigstilt jul 2020.