Lions strøsingel - Feiring

Lions strøsingel

Feiringfondet sponser diverse avdelinger hos Lions med strøsingel til salgs. Lions fyller sekker som de selger på forskjellige steder. Alle inntektene de får fra salg av strøsingel går uavkortet til humanitære formål, og å hjelpe de som trenger det mest både nasjonalt og internasjonalt.