Nittedal elveforums "Fremmedart prosjekt" - Feiring

Nittedal elveforums «Fremmedart prosjekt»

Fremmedart prosjektet er et treårig prosjekt i regi av Nittedal Elveforum. Prosjektet går ut på å fjerne fremmedarter langs hele Nitelva. Diverse fremmedarter truer livet og artsmangfoldet langs elva, og spesielt da Kjempespringfrø. Kjempespringfrø er en art som opprinnelig kommer fra Himalaya. Planten ble brakt til Norge og solgt som en hageplante. Den ser jo veldig fin ut (bildet), men hageplanten har rømt og vokser nå fritt i naturen og presser bort annet liv. Det lokale økosystemet og samspillet mellom dyr og planter ødelegges.
Dette er en enorm jobb som krever mye og det har blitt lagt inn en utrolig innsats på dugnader o.l. Et viktig prosjekt for å holde liv i den fine Nitelva. Bor du i nærheten og vil hjelpe til? Sjekk ut denne siden: www.nittedalelveforum.no/fremmedarter/