Jord - Feiring Bruk tilbyr jord i samarbeid med Grønn Vekst