Grønn Massetransport - Feiring

Grønn Massetransport

Vår visjon er at du skal kunne kjøre fossilfritt – hele veien frem.

For å gjøre det enklere for våre kunder å kunne omstille seg til grønnere drift, har vi nå etablert en fyllestasjon for biogass og hurtiglading for elektriske kjøretøy på Lørenskog.

Fylle- og ladestasjonene er tilgjengelig for våre kunder innenfor åpningstidene.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt om vår satsning på grønn massetransport!

Massetransporten er avgjørende for utviklingen av samfunnet. Samtidig står den for omtrent halvparten av all tungtransport i landet, og medfører en betraktelig miljøbelastning.

Industrien spiller en avgjørende rolle for å nå mål om reduserte klimagassutslipp og lokal forurensing. For Feiring er det viktig å være fremtidsrettede, være med på det grønne skiftet og til nytte for miljøet og kundene

Vi ønsker å gjøre det enklere for våre kunder å velge bærekraftig transportløsninger. På vår avdeling på Lørenskog tilbyr vi nå fyllestasjon for biogass (Gasum) og hurtigladere til el-lastebiler (Eviny).

På denne siden kan du lese mer om fordelene ved biogass og elektrisk kjøretøy. Du finner også gode råd om hvordan søke støtteordningene tilgjengelig.

Om hurtigladere

Lynladerne er levert av Eviny – et av Norges største energiselskap, og blant de største i Norde på lynlading.

De to laderne er ABBs 360 Kw-ladere som Eviny er først i verden til å ta i bruk

Fire el-lastebiler kan lades samtidig, og de to ladestasjoene har hver en maksimal effekt på 360 kW.

Les mer om Eviny og deres tjenester her.

Hvordan lade:

Plassen er designet slik at det skal kunne lade 4 kjøretøyer samtidig, lette kjøretøy med tilhenger eller tunge kjøretøy.

For å benytte laderne bruker man brikke eller den enkle og innovative Bilkraft-appen hvor en hele tiden kan overvåke ladingen.

Kom i gang med lading hos Eviny

Om biogass

Fyllestasjon med komprimert biogass levert av Gasum – et nordisk energiselskap og den ledende eksperten i den nordiske gassbransjen. Komprimert biogass er matavfall fra Oslo og Romerike gjort om til biogass. Kortreist og god ressursutnyttelse.

Biogass er et fullt fornybart og miljøvennlig brennstoff som kan bidra til å redusere livssyklusutslippene av klimagasser med opptil 90% sammenlignet med bruk av fossilt brennstoff.

Biogass er et helt fornybart drivstoff som har et livssyklusutslipp av drivhusgasser som er hele 90 prosent lavere enn for fossile drivstoff. Biogassen som du kan fylle hos oss er i tillegg 100 % lokalprodusert. Kortreist ressursutnyttelse med andre ord. På Gasum sine sider kan du lese mer om dette!

Å fylle flytende gass tar ikke lengre tid enn å fylle diesel.

Fordeler

Satsning på grønn massetransport gir flere fordeler. Du styrker konkurranseevnen i anbudsrunder og du sparer både tid og kilometer, siden du kan fylle på med grønn energi mens du henter eller leverer masser. Det fortjener en high five for fremtiden og for en enklere hverdag.

Spar tid!

Spar km!

Spar miljø!

Støtteordning fra Enova

Enova

Å investere i en lastebil som drives av biogass reduserer utslipp av drivhusgasser med opptil 90% i forhold til fossile drivstoff. Gjennom Enova sin støtteordning er det mulig å søke opptil 40% av merkostnadene som tilkommer når man investerer i en gassdreven lastebil. Gasum bistår med rådgivning og hjelp til søknadsprosessen.

Søk økonomisk støtte hos Enova

Enova tilbyr også støtte til kjøp av tunge elektriske kjøretøy, som lastebil. Les mer om kriterier og søknadsprosessen her.

Saker i media