Grønn Massetransport - Feiring Bruk

Grønn Massetransport

Vår visjon er at du skal kunne kjøre fossilfritt – hele veien frem.

For å gjøre det enklere for våre kunder å kunne omstille seg til grønnere drift, etablerer vi nå fyllestasjoner for biogass på utvalgte avdelinger i samarbeid med det nordiske energiselskapet Gasum. På sikt vil vi også kunne tilby lading for elektriske kjøretøy. Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt om vår satsning på grønn massetransport!

Massetransporten er avgjørende for utviklingen av samfunnet. Samtidig står den for omtrent halvparten av all tungtransport i landet, og medfører en betraktelig miljøbelastning.

For å komme nærmere det nasjonale målet om 95% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, har Oslo kommune innført krav om fossilfri anleggstransport. Vårt ønske er at andre regioner følger etter.

I samarbeid med Gasum etablerer vi nå fyllestasjon for biogass på vår avdeling på Lørenskog. Etter hvert vil vi også kunne tilby ladestasjoner for tunge kjøretøy. Først ut er Lørenskog, men andre avdelinger vil følge etter.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt om vår satsning på grønn massetransport!

Om biogass

Biogass er metan (CH₄) som fremstilles av biomasse i en naturlig nedbrytningsprosess. Denne biomassen er som regel dyre- eller plantebasert avfall, for eksempel biologisk avfall eller husdyrgjødsel. Biprodukter fra industrien brukes også til fremstilling av biogass.

Biogass er et helt fornybart drivstoff som har et livssyklusutslipp av drivhusgasser som er hele 90 prosent lavere enn for fossile drivstoff. Biogassen som du snart kan fylle hos oss er i tillegg 100 % lokalprodusert. På Gasum sine sider kan du lese mer om dette!

Fordeler

Satsning på grønn massetransport gir flere fordeler. Du styrker konkurranseevnen i anbudsrunder og du sparer både tid og kilometer, siden du kan fylle biogass mens du henter eller leverer masser. Det fortjener en high five for fremtiden og for en enklere hverdag.

Spar tid!

Spar km!

Spar miljø!

Støtteordning fra Enova

Enova

Å investere i en lastebil som drives av biogass reduserer utslipp av drivhusgasser med opptil 90% i forhold til fossile drivstoff. Gjennom Enova sin støtteordning er det mulig å søke opptil 40% av merkostnadene som tilkommer når man investerer i en gassdreven lastebil.

Søk økonomisk støtte for lastebiler på gass

Vil dere finne ut hvordan dere kan redusere logistikkutslipp? Hvilken effekt vil et bytte fra diesel til gass ha på utslippene, og i hvilken grad passer nettverket av fyllestasjoner til utviklingen av ruteplanene for din bedrift? Har du spørsmål om søknadsprosessen?

Gasum bistår med rådgivning og hjelp til søknadsprosessen.